شرایط عودت وجه

سفارش‌های ثبت ‌شده درفالو مارکت پس از ثبت بازپرداخت یا لغو نمی‌شوند. اگر سفارش قابل تحویل نباشد، اعتبار بازپرداختی به حساب فالومارکت خود دریافت خواهید کرد.

سفارش‌های نابجا یا حساب خصوصی واجد شرایط بازپرداخت نیستند. حتماً هر سفارش را قبل از ثبت آن تأیید کنید.

فعالیت های جعلی مانند استفاده از کارت های اعتباری غیرمجاز یا دزدیده شده منجر به فسخ حساب شما می شود. هیچ استثنایی وجود ندارد.

لطفاً از بیش از یک سرور به طور همزمان برای یک صفحه استفاده نکنید. ما نمی توانیم تعداد فالوور/لایک صحیح را در آن صورت به شما بدهیم. ما برای این سفارشات پولی را پس نمی دهیم.

لطفاً سعی کنید از بیش از یک سرور به طور همزمان برای یک صفحه استفاده نکنید، زیرا گاهی اوقات به تأخیر می افتد. ما نمی توانیم تعداد فالوور/لایک صحیح را در آن صورت به شما بدهیم. ما این سفارشات را بازپرداخت نمی کنیم.

امتیاز کاربران