توضیحات سرویس:

استارت : 1 الی 3 ساعت

ریزش :بالای 70%

ظرفیت : 4k

کیفیت : ضعیف

لینک:  لینک کامل کانال

قوانین : هنگام ثبت سفارش و تا پایان سفارش به هیچ عنوان کانال خصوصی نباشد.

follow-market
امتیاز کاربران